ความสามารถของโปรแกรม

posted on 07 Dec 2008 03:31 by seeset

SeeSet ( Draft)

1.update ความเคลื่อนไหวแบบ Realtime

2. สามารถดูภาพรวมของราคาตลาดได้

3.สามารถดูความเปลี่ยนแปลงเป็นรายตัวได้

4.สามารถจัดกลุ่มได้

5.ตั้งเตือนเมื่อถึงราคาที่ต้องการ

6.สามารถจำลอง port ใหนการซื้อขายหุ้นได้ สำหรับมือใหม่ก่อนที่จะซื้อขายหุ้นจริง

7.สำหรับผู้ที่มีหุ้นอยู่แล้วก็สามารถใช้ port นี้ในการดู ว่าณ ตอนนี้ได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใดแล้ว

8.ประวัติราคาหุ้นย้อนหลัง

9.กราฟ

10.การวิเคราะห์

11.คำนวณหาความน่าจะเป็นด้วย neural network